facebook
Webmaster, H.G

Baron Denzel
&
Barones Demi

Proclamasie

Beij protocol statutair vaan vastelaovendsvereiniging De Kribbebieters.


Iech Baron Denzel mèt mien sjoen Barones Demi
Joonkhier vaan 't sint maartens college
Joonkvrow vaan 't leeuwenborgh
Protecteur vaan de bruudjes kebab en de dj booth
Protektrise vaan de steun kouse en de zeiver
Ambassadeur vaan de Heegse hangjäög
Ambassadrice vaan te väöl alcohol wat is dat?
Es kleine jong gebore op 16 september vaan ‘t jaor 2000 in Mestreech
Vaanoet de proemebaom veel zie op 19 miert vaan 't jaor 1999 in de weeg.

Ten ierste:

Tot veer vendaog de officiele aoftrap geve aon ‘t vastelaovendssezoen 2018. Boe in veer veur lol en sjariteit goon.

Ten twiede:

Tot veer al 'n aander plaat in euze kop hadde geprent mer noe zinge, ach 't is mer veur drei daog.


Ten derde:

Tot veer uuch plechtig belaove, in de cortège geine hiphop, geine disco, gein house meziek of techno (mèt twie gekruusde vingers op de rugk).


Ten veerde:

Dat wienie veer in die drei daog vastelaovend in de Heeg neet te vinde zien,veer zier zeker in Mestreech ‘n bruudje kebab zien hoolle.


Ten vijfde:

Tot veer gere mèt goon op kraanke bezeuk, en nao de aw lui in de Heeg um alvast 'nne sorry te kinne zegke, want ze kriege 3 daog gein nui kouse aon.


Ten zesde:

Tot veer euze hoes dj vraoge veur 'n vastelaovends leedje, in eus eige taol.


Ten zevende:

Tot veer gans de Heeg vraoge tradities te iere mer veural te viere, want vaan oet stel kump aofstel en de Heeg moot bleuje.


Ten achste:

Tot veer in de Heeg, op 't momint dat 't us begint te jeuke, veer wete dat ver in de boeckel mote zien.


Ten negende:

Tot veer gere de lui in de Heeg oprooppe um veur uuch wiek op te kaome, want boe haolt geer straks eure tandpasta, maondverband en uuch vleis.


Ten tiende:

Veer uuch oetnudige um same met us 7, 12 en 13 jannewarie eus jäög en aog groet Prinsepaar aof te zien treie en de Nuie oonbekinde oet te rope.


Ten elfde:

11. Tot veer us met groet en klein goon ammerezere en veer d’r ’nne propelle vastelaovend vaan goon make.

Aldus beslote en opgesteld door de kanselerij raod De Heeg 2 x 11 -4 vaan d’n elfde maond vaan 2011 +6.