facebook
Webmaster, H.G

Barones Noah

Proclamasie

Beij protocol statutair vaan vastelaovendsvereiniging De

Verklaor  iech Barones Noah
Joonkvrow vaan 't Leeuwenborgh 
Protektrise vaan de kiessoufle’s
Ambassadrice vaan ’t collecte fonds veur antibiotica
Vaanoet de proemebaom veel iech op 30 November vaan 't jaor 2001 in de weeg.Ten ierste:
Tot iech vendaog de officiele aoftrap geef aon ‘t vastelaovendssezoen 2019. Boe in iech, mer aog miene Joonkheid veur lol en sjariteit goon.

Ten twiede:
Tot iech ’t vastelaovendsleedje gebruuk in al mien contexten, want wie deks zegkste:  echwoer, jehjao.

Ten derde:
Tot iech uuch plechtig belaof,dat iech De Heeg op de kaart zal zette, want der is gein sjoener wiek es us eige De Heeg.

Ten veerde:
Tot iech met de vastelaovend, al die maskes in miech op zal numme, aog al deit her neet mie gans gewoen.

Ten vijfde:
Tot Iech gere mèt goon op kraanke bezeuk, en nao de aw lui in de Heeg um alvast te laote zien dat veer, aog hun neet vergete zien die daog.

Ten zesde:
Tot veer met euze hoes dj aosfpreke dat “noe loer, kiek dao heij is plezeer jehjao” genog is  veur 'n verzeukpleetsje.

 

Ten zevende:
Tot iech gans De Heeg oproop, um us te steune, want boete us is der neet mie vaol, en vastelaovend in eus wiek zal mootte blieve bestoon.

Ten achste:
Tot veer in de Heeg, op 't momint dat 't us begint te jeuke, veer wete dat ver in de boeckel moote zien.

Ten negende:
Tot die 3 fijn daog, beteikene dat heij plezeer is, en veer aog allein plezeer welle zien.

 

Ten tiende:
Iech uuch oetnudig um same met us 20 en 26  jannewarie eus jäög en aog groet Prinsepaar aof te zien treie en de Nuie oonbekinde oet te rope.

Ten elfde:
 Tot iech miech met groet en klein goan ammerezere en veer d’r same ’nne propelle vastelaovend vaan goon make.

Aldus beslote en opgesteld door de kanselerij raod De Heeg 2 x 11 -5 vaan d’n elfde maond